6.13 Her fremlægges dokumenterne fra den politiske beslutning med Steen Colberg Jensens egen underskrift fra d. 25 sep. 2000, som viser at han selv har godkendt kloakprojektet.


Se TV2 Bornholms udsendelse d. 17 sep. 2008, hvor det fremgår at der ikke er opsat en rottespærrer som skelbrønde i Nørregade i Allinge som er politisk vedtaget med Steen Colberg Jensens underskrift d. 26. sep. 2000.


Se TV2 Bornholms udsendelse d. 18 sep. 2008 hvor kommunens forsyningschef Jan Fjorder hårdnakket med udokumenterede påstande, får lov til, af redaktionen på TV2 Bornholm, at vildlede befolkningen om de politiske vedtagne beslutninger vedr. opsætning af rottespærrer som skelbrønde, i følge projekttegningen om Nørregade i Allinge.


6.130 Se dokumentationerne på kloakplanerne som er potitisk godkendt og fremsendt til Teknologisk Institut d. 9 okt. 2000 og, som også senere er udleveret tit Folketinget


6.131 Her fremlægges skriftlig, dokumentation på at Steen CoLberg, Jensen og Jan Fjorder lyver om hvorvidt Allinge Gudhjem Kommunes kloakprojekt er politisk godkendt.

TV2 Bornholm havde den 17 September 2008 produceret en udsendelse som dokumenterede, at der ikke var monteret rottespærrebrønde som skelbrønde i Nørregade i Allinge. Dette fremgik ellers af de skitsetegninger som Teknik og Miljøforvaltningen selv havde udarbejdet og fremsendt til Teknologisk Institut den 9. oktober år 2000, og som igen senere blev udleveret tit Folketinget som dokumentation på, hvordan man kloakerede på Bornholm for at kunne skabe rottefrie kloaksystemer på hele Bornholm.

Dagen efter den første udsendelse, nemlig den 18 september 2008 fik Bornholm Forsynings ledelse med direktør Jan Fjorder lov til af TV2 Bornholm at lave et udokumenteret dementi (på baggrund af TV2 udsendelsen fra den 17. september 2008), hvor Forsyningen fik lov til at påstå at kloakprojektet i Allinge aldrig havde været politisk godkendt. Dette er en lodret løgn, se pkt. 6,13 - 6.130 - 6.131. Derfor ville undertegnede gerne have en snak med direktør for TV2 Bornholm Jan Jørgensen om dette kritisable forhold.

Direktør Jan Jørgensen vidste udmærket hvorfor undertegnede ville have en snak med ham. Undertegnede ønskede faktisk at Jan Jørgensen ville bringe et dementi på det udokumenterede dementi fra den 18. september. I stedet for truede han undertegnede med at han ville hente politiet hvis jeg ikke forlod TV2 bygningen med det samme.!

6.14 Hør samtaten med direktør Jan Jørgensen på TV2 Bornholm.

Efterfølgende vil Jan Jørgensen ikke vedstå/acceptere den meningsudveksling der forekom i TV2 Bornholms bygningen den xx xx på trods af at jeg havde fremsendt ham en E-mail med en ordret gengivelse af min båndoptagelse. Se e-mail (pkt. 6.15) hvor direktør for TV2 Bornholm Jan Jørgensen benægter at have haft et møde mig om indholdet af ovenstående båndoptagelse.

6.15 Se e-mail fra Jan Jørgensen TV2 Bornholm.


Foruden den lokale kamp på Bornholm mod embedsmænd, politikere etc, så har jeg også den nationale kamp mod de aktører i Danmark, som ifølge jurist og chef for Teknik & Miljøforvaltningen i Bornholms Regionskommune er: DANVA, Teknologisk Institut, Aalborg Kommune etc.

For at kunne forstå afsløringerne af de økonomiske beregninger, som Ålborg Kommune ved Forsyningschef Bo Laden har fremsendt til Miljøministeriet fremlægges herunder (Pkt. 6.2) dokumenterne i kronologisk orden.

6.2 Se dokumenternes kronologiske orden for de økonomisk beregninger, der vildleder Folketinget omkring udgifterne til at få rottefrie kloaksystemer i Danmark. Beregningerne er udarbeidet at Bo Laden Ålborg, Kommune.


Jurist og chef for Teknik og Miljøforvaltningen på Bornholm Anna Sofie Poulsen oplyser overfor undertegnede ved et møde den 4. december år 2008, at de beregninger som DANVA og Ålborg kommune skriftligt har fremsendt tit Folketinget, vil koste det danske samfund 100 milliarder kroner, hvis der monteres rottespærrebrønde i Danmark. Og jeg citerer nu jurist og chef for Teknik og Miljøforvaltningen Anna Sofie Poulsen ordret.:

 

"Du ved lige præcis, hvorfor vi ikke gør som vi selv skriver. Det gør vi, fordi vi i forhold til de beregninger, som der kom fra Ålborg kommune, DANVA og Teknologisk Institut til Folketinget?"

 

De beregninger som Ålborg Kommune henviser til er 96% forkerte og dermed også 96 milliarder forkert oplyst til Folketinget.

Jeg stiller endvidere Anna Sofie Poulsen følgende spørgsmål:

 

"Hvorfra ved du at Teknologisk Institut var bag misinformationen af Folketinget sammen med DANVA og Ålborg Kommune med over 100 milliarder kroner?"

 

Anna Sofie Poulsen svarer:

 

"Ligesom du ved det, så ved jeg det, og det var derfor hele problemstillingen, ja hvad skal man kalde det, de forende aktører som Teknologisk Institut og DANVA og med deres videnskabelige forskning fik de underkendt, at det med rottespærrer var en god ide og derfor faldt lovforslaget i Folketinget."

"Der er vel også nogle meget store økonomiske interessekonflikter og så er der vel også det man kalder "AT MAN TABER ANSIGT" for hvis det er rigtigt, hvad du har lavet på Bornholm, "DE KAN DE IKKE HOLDE TIL". Det er grove løjer, det er grimt gjort af Ålborg Kommune, Teknologisk Institut og DANVA, men vi bliver nødt til at samarbejde med DANVA, fordi de er de store spillere på området i Danmark. Vi oplever, at der er ingen der gider samarbejde med Bornholm. Vi er enige om, at det Teknologisk Institut, DANVA og Ålborg Kommune har gjort er virkeligt dårligt og desuden på et forkert grundlag."

 

Vi har altså med en af de øverst placerede embedsmand på Bornholm at gøre. Chefen for Teknik Et Miljø som ligeledes er jurist, Anna Sofie Poulsen som accepterer den kendsgerning, at Folketinget er blevet misinformeret for 100 milliarder kroner af bl.a. DANVA, Teknologisk Institut og Ålborg Kommune, og som stadigvæk ønsker at samarbejde med disse misinformerende aktører. Endvidere indrømmer hun at der er store økonomiske interessekonflikter omkring rottebekæmpeIse/ kloakrenovering som gør aktørerne i stand til at misinformere for 100 milliarder kr. Samtidig accepterer jurist og chef Anna Sofie Poulsen at hun bliver nødt til at samarbejde med de store aktører i Danmark og fortsat misinformerer Folketinget for ca. 100 milliarder kroner.

7. Lyt til en passage fra samtalen mellem opfinder Torben Jensen og, jurist og chef for Teknik & Miljø­forvaltningen på Bornholm Anna Sofie Poulsen d. 4 Dec. 2008.

7.1 Lyt til hele samtalen med jurist og chef for Teknik & Miljøforvaltningen Anna Sofie Poulsen.

Den 12. oktober 2007 får jeg en mail fra journalist Peter Skafte fra DR Bornholm med skriftlige oplysninger om hvor mange rottespærrer Forsyningen på Bornholm havde monteret i årene 2005 - 2006 -2007.

7.2 Se Forsyningens skriftlige oplysninger og, misinformation fremsendt til journalist Peter Skafte DR Bornholm, som så videresendes til Torben Jensen d. 12 okt. 2007.

Forsyningens skriftlige oplysninger er på dette tidspunkt også fremsendt til Bornholms Regionskommunes formand for Teknik og Miljøudvalget Leif Olsen (F). Ifølge de skriftlige oplysninger er der i år 2005 monteret 64 rottespærrer efter endt byggemodning.

Jeg havde bare ikke solgt nogen rottespærrer til Forsyningen dette år. Forsyningen sagde et, skrev noget andet, og gjorde noget helt tredje. Disse utroværdige og skriftlig vildledende oplysninger til pressen, kommunalbestyrelsen og mig som opfinder gjorde, at Folketinget, som havde fået de samme skriftlige oplysninger forberedte et lovgivningsarbejde på dette område.

Nu var Folketinget også blevet skriftlig misinformeret om, hvordan Forsyningen monterede rottespærrer på Bornholm. Det var pludseligt blevet til et kæmpeproblem med den skriftlige misinformation. Peter Skafte forsøgte at få nogle troværdige svar fra de implicerede i Bornholms Regionskommune. Derfor meddelte Peter Skafte mig den 22. maj 2008 skriftlig.:

 

"Jeg har rykket, - og ringer en af de nærmeste dage, hvis jeg ikke får svar (og det gør jeg næppe) Leif Olsen (F) vil jo ikke kritisere Jan Fjorder med mikrofon på. Det vil borgmesteren eller Colberg (V) heller ikke, så havde jeg bragt det for længst. "

 

Alarmklokkerne begyndte at ringe for to embedsfolk i kommunen. De to embedsfolk foreslog mig nu fortroligt, at jeg for en sikkerhedsskyld skulle have en advokat med som bisidder til alle møderne, der kunne lave mødereferater, og som blev underskrevet af deltagerne i Forsyningen bagefter, ellers tog de bare fusen på mig.

 

Jeg svarede dem.:

"Jeg har ikke råd til at tage en advokat med hver gang jeg har møder med dem. " De sagde prompte.:" Så må du tage en båndoptager med i tasken. " Jeg gjorde det sidste af pengenød. Det at Forsyningen skriftligt fremsendte et sæt falske oplysninger til journalist Peter Skafte på DR. Bornholm og oplyste skriftligt et helt andet antal falske oplysninger til kommunalbestyrelsen, gjorde at journalist Peter Skafte DR Bornholm den 20 november 2008 skrev i en artikel, at der manglede 100 rottespærrer på Bornholm.

Men ved en grundigere gennemgang af alle Forsyningens skriftlige oplysninger om antal af monterede rottespærrer på Bornholm til Folketinget og BRK så manglede der lige pludseligt 227 rottespærrer!

Bagvaskelsesrygterne bliver nu iværksat på et gruppemøde i Venstre den. 15 December 2008 hvor følgende personer var tilstede:

Steen Colberg Jensen - Erik A. Larsen - Ole Peter Andersen - Birger Rasmussen - Martin Steen Jørgensen -Lars Kjøller - Torben Rønne Larsen - Erik Kofoed Holm.

Ved dette gruppemøde i Venstre den 15. december 2008 blev jeg beskyldt for at have kørt rundt på Bornholm og gravet alle de rottespærrer op der manglede på Bornholm, og rygtet bredte sig til Folketinget og det øvrige Danmark.

Min troværdighed som opfinder af en rottespærre var ødelagt og sat ud af spillet, jeg kunne pludseligt ikke mere tage rundt i Danmark som en troværdig opfinder og referere til Bornholm, på grund af at jeg nu var blevet bagvasket.

Årsagen til at jeg så vælger at kontakte medlem af kommunalbestyrelsen Ken Bolmar (C), er fordi jeg ved at han har påhørt rygtedannelserne i kommunalbestyrelsen i BRK.

8.0 Lyt til passagen med bestyrelsesmedlem i Bornholms Regionskommune, Ken Bolmar (C) "Du har næsten en håbløs sag. Den der med bagvaskelsen er altså rigtig svær, fordi det er enkeltpersoner, der har sat det igang, dem får du aldrig, til at indrømme det. Du får dem aldrig til at indrømme det officielt, og alle ved der er noget galt."

8.1 Lyt til hele samtalen med Ken Bolmar (C) hvor han udtaler sig, om bagvaskelsen af opfinder Torben Jensen .

Se de afslørende skriftlige dokumenter på hvordan rygtedannelsen på Bornholm er opstået vedr. bagvaskelse af undertegnede som gør mig utroværdig som opfinder i hele Danmark. Bestyrelsesmedlem i Bornholms Regionskommune Per Ole Petersen (A) skriver at "han påhørte nklagen (bagvaskelsen), der er ganske alvorlig, da den har karakter af at være bagvaskelse.

Dokumenterne er sendt til borgmester Bjarne Kristiansen (L) og til undertegnede.

Borgmester Bjarne Kristiansen besvarer skriftligt efterfølgende Per Ole Petersen:

"Angående fjernelse of rottespæerrer har Torben Jensen også præsenteret mig for disse udtalelser. Hvis du ved hvem det er og skønner der er tale om bagvaskelse synes jeg du skal foreligge det kommunaldirektøren eller politidirektøren. Jeg skal gerne deltage.”

k
8.2 Se e-mail korrespondance mellem Per Ole Pedersen medlem af bestyrelsen i Bornholms Regionskommune og borgmester Bjarne Kristiansen om bagvaskelsen og rygtedannelsenpå Bornholm og det øvrige Danmark om opfinder Torben Jensen .

Årsagen til at jeg kontakter medlem af kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune Lars Kjøller (V) er fordi at det er ham som ved en fællesspisning i kommunalbestyrelsen den 17 December 2008 har fortalt føtgende til Per Ole Petersen (A) og Carl Ilsøe (A):

"At alle de rottespærrer der mangler i Bornholms Regionskommune, er nogen som opfinder Torben Jensen selv har kørt rundt og fjernet, det har jeg fået at vide på et gruppemøde i Venstre den 15. December 2008.”


9.1 Lyt til passagen med bestyrelsesmedlem i Bornholm Regionskommune hvor Lars Kjøller (V) fortæller opfinder Torben Jensen , at "du har løbet panden imod i årtier og, tro mig, det stopper ikke."

Da jeg har mistanke om at der aldrig bliver lavet notater og udarbejdet korrekte og fyldestgørende mødereferater i forbindelse med Rottespærresagen, blev mødet den 17. marts 2009 mellem undertegnede samt cand. scient. Biolog Torben Sønnichesen, chefjurist Helge Clausen Bornholms Regionskommune og borgmester Bjarne Kristiansen for en sikkerheds skyld optaget på bånd.


10.0 Lyt til hele samtalen på borgmesterkontoret 17 marts. 2009 med borgmester Bjarne Kristiansen (L), chefjurist Helge Clausen, sammen med opfinder Torben Jensen , cand. scient. biolog, Torben Sønnichsen.

Den 3. August 2009 altså mere end 4 måneder efter at jeg skriftlig har søgt om aktindsigt i modereferatet fra den 19. Marts 2009, så modtager jeg det længe ventede skriftlige modereferat som er udarbejdet umiddelbart efter mødet den 17. Marts 2009 af chefjurist Helge Clausen.


11.0 Se chefjurist Helge Clausen og, Borgmester Bjarne Kristiansens skriftlige mødereferat som er mangelfuldt udarbejdet, umiddelbart efter mødet d. 17 marts 2009 i Bornholms Regionskommune.


Se til sammenligning mit eget korrekte og udførlige skriftlige udarbejdede mødereferat, som er baseret på båndoptagelser fra den 17. marts 2009 på borgmesterkontoret. Et modereferat som chefjurist Helge Clausen efterfølgende ikke kan/vil huske detaljerne omkring, selvom han skriver "at det ligner stenografi"


12.0 Se mit eget korrekte og detaljerede udarbejdet skriftlige mødereferat fra mødet d. 17 marts 2009

Da jeg føler mig særdeles utryg over sagsbehandlingen i Bornholms Regionskommune hvor notater og mødereferater ikke bliver korrekt og lovligt udarbejdet, således at man som opfinder/iværksætter/skatteborger efterfølgende kan opnå aktindsigt i sin egen sagsbehandling, så vælger jeg at indsende en klage til Statsforvaltningen.

 

12.1 Se min skriftlige klage fremsendt til Statsforvaltningen Hovedstaden d. 10 aug. 2009.


12.2 Se klagepunkterne efter Statsforvaltningen Hovedstaden er gået ind i sagen.

 

Se næste side

Rottespærre sagen

Modstanden mod rottespærren 1

Modstanden mod rottespærren 2

Modstanden mod rottespærren 3

Kontakt mig