13.0 Se chefjurist Helge Clausens skriftlige udtalelse fremsendt til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af klage fra undertegnede.

Bornholms Forsyning påstår i deres svar til Statsforvaltningen at det er undertegnede som producent og sælger af rottespærrerne som har indkaldt til mødet hos Forsyningen den 8. Oktober 2008. Dette passer ikke. Det er en lodret løgn. Se nedenstående dokumentation på at det er bestyrelsesformand for Forsyningen Steen Colberg Jensen der skriftligt inviterer opfinder Torben Jensen tit mødet den 8. oktober 2008.

13.01 Se den skriftlige dokumentation på at det er Forsyningen der inviterer Torben Jensen til møde d. 8 okt. 2008 og, ikke som den udokumenterede påstand fremsendt til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Det er katastrofalt at Regionsborgmester Bjarne Kristiansen overhovedet ikke reagerer og ikke tager det politiske ansvar når formand for det tekniske udvalg i den grad råber om hjælp.

 

13.1 Se 2 e-mail fremsendt til Borgmester Bjarne Kristiansen (L) samt jurist og chef for Teknik & Milljø Anna Sofia Poulsen hvor formanden for Teknisk Udvalg Leif Olsen (F) skriver, "Jeg har heller ikke tålmodighed til at høre på Fjorders undskyldninger (bort) forklaringer og såkaldt faglige vurderinger. Jeg vil sådan set blot have at vi overholder det som vi vedtager og i den sammenhæng skal embedsmænd eller direktører ikke vurdere, de skal blot gøre hvad de får besked på."

13.2 Hør båndoptagelse med kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms og opfinder Torben Jensen hvor der bl.a. siges: "Jeg kan ikke rejse rundt i landet og referere til Bormholm, hvis det er utroværdigt alt hvad Bornholms Regionskommune skriver?" Bente Helms svarer.: "Selvfølgelig kan du ikke det, ja det er noget bøvl."Ovenstående dokumentation i form af dokumenter og båndoptagelser afslører følgende:

- At politiske vedtagne beslutninger ikke bliver efterlevet af embedsfolk eller politikere.

- At embedsfolk/politikere har sat den demokratiske beslutningsproces ud af spil.

- At embedsfolk/politikere åbenlyst indrømmer, at det de skriver, er ikke det de gør.

- At flere politikere opgiver kampen mod embedsfolkene.

- At flere politikere åbent erkender at der er noget rivende galt.

- At bornholmske embedsfolk udenom de politisk vedtagne beslutninger, hellere vil samarbejde med de store aktører i Danmark (DANVA, Teknologisk Institut, Ålborg Kommune etc.) der har magt nok til at misinformere Folketinget for mere end 100 milliarder kr.

- At den politiske og administrative styring og engagement i denne sag er baseret på inkompetence, løgne og magtmisbrug.

- At bornholmske opfindere / iværksættere / producenter bliver ulovligt presset tit at lægge produktionen af deres produkter på Bornholm af politikere / embedsfolk,

*************************************

Dokumentargruppen bemærker iøvrigt, at ovenstående dokumenterede forløb har en forgænger hvor
de sædvanlige arbejdsmetoder på Bornholm blandt politiske, halv-offentlige og private organisationer har fundet sin anvendelse. Se sagen beskrevet og se nogle af sagens dokumenter herunder.

LICIALOSHAIN sagen vil blive en of de næste sager som sandhed.nu vil afsløre. Denne sag var så omfattende at den af UCLAF (EU's antisvindelkontor) på daværende tidspunkt i 90erne blev betegnet som mellem den 4-6 største sag i UCLAF's historie. En sag hvor den danske stat blev nødt til at tilbagebetale ulovligt optagne EU-lån tilbage til EU, men hvor ansvaret i Danmark/Bornholm aldrig blev placeret. Davæ-rende erhvervsminister Mimmi Stilling lukkede sagen of hensyn til Rigets sikkerhed. Se dokumentation her. At man lukker en sag vedr. fremstilling og salg of en psoreasis creme med henvisning til Rigets sikkerhed forekommer fuldstændig vanvittigt. Men man ønskede ikke fra den daværende danske regering at få placeret ansvaret i Danmark /Bornholm, uvist af hvilken grund.

Senere blev LIC – ledelsen oqså kendt for sine "Sædvanlige arbejdsmetoders brug på Bornholm." ved TV - udsendelser i de nordiske lande og hele Europa. Det hele startede med en DR Dokumentarudsendelse på DR1 den 12. november 1997, hvor journalisten Stig Andersen i en TV – udsendelse med titlen "I Rigets Interesse! " afslørede den gennemførte brug of de "Sædvanlige arbejdsmetoders brug på Bornholm.

 

Se de skriftlige dokumenter her.

Retur til forsiden

Rottespærre sagen

Modstanden mod rottespærren 1

Modstanden mod rottespærren 2

Modstanden mod rottespærren 3

Kontakt mig