En samfundsnyttig opfindelse der bekæmper rotter i vore kloaker, - blokeres.

 

Bedes åbnet med Firefox browser, da disse sider er temmelig gamle. 

 

INDLÆG

12/10/2009

 

ROTTESPÆRRE SAGEN.

Historien bag opfindelsen.

(Indsendt af opfinder Torben Jensen , 3730 Nexø)

Rottespærrebrønden blev opfundet ved en tilfældighed.

Kloakrotteproblemet opstod pludseligt hjemme hos os selv i Snogebæk på Bornholm i 1989. Problemet var så stort, at der måtte gøres noget med det samme.

Jeg er udlært håndværker og har kloakmestereksamen. Jeg gik derfor ud på mit tille værksted og begyndte at tegne og konstruere forskellige modeller på en kommende rense – inspektionsbrønd med rottespærre, som passede til vores kloaksystem således, at den kunne bruges som en skelbrønd ind til vores ejendom fra kommunens hovedkloak.

Det tog mig en eftermiddag og aften at konstruere og afprøve to prototyper ude på vores mark, hvor jeg oven på jorden havde konstrueret og monteret et almindeligt kloaksystem med tilløb og afløb og det var 25 meter langt med 10 og 15 promille fald pa alle ledningerne.

Den ene rense – inspektionsbrønd med rottespærre var todelt og havde en højdeforskel på 35 cm. mellem indløb og udløb i brønden.

Den anden rense – inspektionsbrønd med rottespærre var også todelt samt forsynet med en vandlås under brønden. Det betød, at højdeforskellen mellem indløb og udløb i denne brøndtype kunne reguleres helt ned til en centimeters højdeforskel mellem indløb og udløb i brønden.

Det her overraskede mig så meget, at jeg pakkede det hele sammen igen og smed det op på loftet, for jeg tænkte der måtte være noget galt med disse konstruktioner for, hvis det er så let så må andre have lavet det længe før mig.

I 1990 tog jeg fat igen efter at have gået og tænkt mig grundigt om. Jeg havde i mellemtiden hørt, set og læst meget til kloakrotteproblemer i Danmark. Jeg var nu sikker på, at det var et meget stort problem som ingen rigtigt kunne lide at snakke højt om.

Tilfældighederne gjorde, at nogen i Allinge - Gudhjem kommune havde hørt lidt om, at jeg gik og puslede med dette problem. Derfor kontaktede kommune ingeniøren Bo Christensen mig i foråret 1990 og spurgte mig om jeg eventuelt kunne hjælpe dem med at få gjort Olsker Centralskole rottefri. Rotterne løb overalt på selve skolen og havde ødelagt kloakkerne og meget andet.

0. Klik her og, se den skriftlige udtalelse fra Olsker Centralskoles inspektor.

Jeg sagde JA og den første type rense – inspektionsbrønd med rottespærre blev monteret den 5. august 1990. Den anden type, den såkaldte "Vandlåsmodel" blev monteret den 15. februar 1991 på Olsker Centralskole og de har begge to siddet der siden og der har aldrig nogensinde været driftsproblemer eller rotteproblemer i skolens kloakker efter rottespærrerne er blevet monteret.

1. Klik her og se en skitse med tekst, som viser hvordan en rottespærre virker.

På baggrund af de gode driftsresultater på 0lsker Centralskole, som nu også havde fået rottefrie kloaksystemer for første gang, blev Opfinderkontoret på Teknologisk Institut kontaktet. Allinge Gudhjem kommunes Tekniske For-valtning ville bruge rottespærrebrønde som skelbrønde i fremtiden ved kloakrenoveringer og ved nye byggemodninger.

Teknologisk Institut i Danmark krævede imidlertid at rottespærrebrønden skulle underkastes en test og afprøvning på Teknologisk Institut, som skulle vare tre uger og, hvor der nu skulle være levende rotter med i forrsøget. I de tre uger skulle rotterne forsøge at passere rottespærren og hvis rotterne gjorde det, så ville rottespærrebrønden blive kasseret.

1.1 Rørcenteret meddelte mig skriftligt d.11 april 1991 at produktet ikke kunne anvendes som rottespærre i kloaksystemerne. Se dokumentationen her.

Men rottespærrebrønden bestod i September /oktober 1991 test og afprøvning og endda for en sikkerhedsskyld med en ekstra uges prøvetid, fordi det var første gang at man nogensinde pa Teknologisk Institut og i øvrigt også i Europa havde et produkt, der bestod alle disse afprøvninger til vandretliggende kloaksystemer.

1.2 Se dokumentation for afprøvning og godkendelse på Rørcentret opg ETA-Danmark d. 23 marts 1992.

Rense – inspektionsbrønden med rottespærre blev derfor VA - Godkendt af ETA Danmark 24. oktober 1991. ETA står for den Europæisk Teknisk Godkendelse.

2. Klik her og se ETA Danmarks VA-Godkendelsen, som beviser at rotte-
spærren virker i kloaksystemerne.


Den 25. maj 1992 får Teknologisk Institut af Internationalt Patent – Bureau bekræftet, at der er ansøgt om en PCT ordning, og det betyder at der nu kan tages patent på produktet i alle de lande i hele verden som er tilsluttet de internationale patentregler.

2.1 Se det Internationale Patentbureaus dokumentation på at Teknologisk Institut har fået godkendelse på at der kunne søges internationalt patent på rottespærrebrønden.

Onsdag den 28. oktober 1992 indkalder Teknologisk Institut, som antagelig er den største viden central i Danmark på området, fem Folketingsmedlemmer fra Miljøudvalget til orientering om rotteskader pa kloaksystemer og rotteproblemer i Danmark. Rørcentret bliver repræsenteret af centerchef Inge Faldager og , civilingeniør Viggo Nielsen samt konsulent Rasmus Offersen fra Opfinderkontoret.

2.2 Se dokumentationen på Teknologisk Instituts mødeindkaldelse af Folketingsmedlemmer d. 29 september 1992, samt konklusion og status for mødet på Rørcentret.

På Teknologisk Institut vidste man nu at ca. 90 % af det danske kloaksystem kunne blive og forblive rottefrit med disse VA – Godkendte rense – inspektionsbrønde med rottespærrer, det skulle folketingsmedlemmerne orienteres grundigt om.

3. Klik her oq se de videnskabelige anerkendende udtalelser.

Teknologisk Institut skriver den 2. marts 1993 i følge Status vedr. sag nr. 450-14181, Torben Jensen rottespærrer blandt andet og jeg citerer.:

"Fra MF'ernes side vistes projektet stor velvilje og det var vort indtryk, at man ville støtte et krav om at gøre rottespærrer obligatorisk." Det blev ligeledes nævnt, at et myndighedskrav i Danmark kan have afsmittende virkning på lovgivningen i andre Europæiske lande.

Der er fra år 1990 og til nu i År 2009 monteret ca. 3500 rense – inspektionsbrønde med rottespærrer i Danmark og Malmø i Sverige, og der er ingen rotter der har passeret disse rottespærrer i alle disse år.


3.01 Se link til side på
www.kloaksikring.dk/nyheder som viser en del af kloakprojekter i Danmark og Sverige.

Se videofilm der viser miljørigtig kloakrottebekæmpelse i Danmark.

 

 

Videre til næste side

Rottespærre sagen

Modstanden mod rottespærren 1

Modstanden mod rottespærren 2

Modstanden mod rottespærren 3

Kontakt mig